Table 2

 Chromosomal position and sequence information for 42 probes in the NSD1 MLPA kit

ProbeChrkb to next probeLength (nt)LIG sequenceClone sequence
Chr, chromosome.
FGFR4 probe5q358373CTTGGGTCCCTGAGAGCTGTGAGAAGGAGATGCGGCTGCTGCTGGCCCTGTTGGGGGT
FGFR4 probe5q3535355CCTGCTCCTCCAGCGATTCTGTCTTCAGCCACGACCCCCTGCCATTGGGATCCAGCTCCTTCCC
NSD1 1 Kb 5′ of ex15q351.4337GCAGGAAACAAAATGGAGGCAGCAGCTCGGGTCTGCCTCCCTGAGCCAAGCCTGT
NSD1 exon 15q350.9166GTCGGCAGCAGCCATGTTTTTCGAGCTGTAGCAGCTGCTGCTACCCTGACTGGGCTTCGCT
NSD1 exon 25q3556.6319CTGCGGAGACTACAGGATTTGGCCTCCATGATCAATGTAGAGTATTTAAATGGGTCTGCTGATGGATCAGAAT
NSD1 exon 35q3512.2301GTCTACGCCACTGAAGTATGAAGTTGGAGATCTCATCTGGGCAAAATTCAAGAGACGCCCATGGTGG
NSD1 exon 45q356.9142GTGGAGGCTTTTGGAGATCCTTCTGAGAGAGCCTGGGTGGCTGGAAAAGCAATCGTCATGTTTG
NSD1 exon 55q3524.8283GTCAGTGACTCTGGAACATCAAAGCCATCAAAACCATTACTTTTCTCTTCTGCTTCTAGTCAGAATCACA
NSD1 exon 65q352.4265GGTCAGAGAAGAAACGCCTTAGGAAGCCAAGCAAGTGGCTTTTGGAATATACAGAAGAATATGATCAGATATT
NSD1 exon 75q351.5184CTTAGGTAAGTTCCCGCTGTGAAGAGGAAAGCCTTCTAGCCCGAGGTCGATCTAGTGCTCAGAACAAGCAG
NSD1 exon 85q354.4238CGTCAAAGAAAACCAACTAAGAAACTTCTTGAATCCAATGATTTAGACCCTGGATTTATGCCCAAGAAGGGGG
NSD1 exon 95q352.5292GGTGTTGTTTTCACTTATTTATAGTGCTATGAAGCTGGTCACCTGGAGAATGGCATAACTGAATCTTGTGCCA
NSD1 exon 105q351.5202CAAGATATTTGACAAGCCAAGGAAGCGAAAACGACAGAGGCATGCTGCAGCCAAGATGCAGTGT
NSD1 exon 115q353.6247CGGCCACAAGCCCCAAGGAGACTGTTGAGGAAGGTGTAGAACACGATCCCGGGATGCCTGC
NSD1 exon 125q355.3445GTGAAAAATTGGGTGAGCTGCTGTTATGTGAGGCTCAGTGCTGTGGGGCTTTCCACCTGGAGTGCCT
NSD1 exon 135q353.0148GTGTGTCCAGAAGTACCCACCCACTGTTATGCAGAACAAGGGCTTCCGGTGCTCCCTCCACATCTGT
NSD1 exon 145q357.6229GTCCTGTGGCATACCACGCCAATGACTTTTGCCTGGCTGCTGGGTCAAAGATCCTTGCATCTAA
NSD1 exon 155q352.1346GGAAACTGGTATTGCAATGACTGTAAAGCAGGCAAAAAGCCACACTACAGGGAGATTGTCTGGGTAAAAG
NSD1 exon 165q354.0160GAGGGTGACGTGAGCAGCAAGGATAAGATGGGCAAAGGAGTGGATGGGACATATAAAAAAGGTAACTTTATCC
NSD1 exon 175q357.0211GGCCCAAAAAGAGCTAAGACAGCTGCAGGAAGACCGAAAGAATGACAAGAAGCCACCACCTTATAAA
NSD1 exon 185q351.7400CGCTGTCAAAACCAGTGCTTTTCCAAGCGCCAATATCCAGAGGTTGAAATTTTCCGCACATTACAGC
NSD1 exon 195q351.3427GTCTAGGGTGAGCATATAGAAATTAGTGATATCATGTTCTTGAGCATAGCGAATTCGAGCTCTGCATTCTTCTTCATCTATAAGC
NSD1 exon 205q355.0418GACCGAATCATTGATGCTGGTCCCAAAGGAAACTATGCTCGGTTCATGAATCATTGCTGCCAGCCCA
NSD1 exon 215q353.2454CTAGAATGTCTTGGGAATGGAAAGACTGTTTGCAAATGTGGAGCCCCGAACTGCAGTGGCTTCTTGG
NSD1 exon 225q352.7364GGAGCGAGAAGATGAGTGTTTTAGTTGTGGGGATGCTGGCCAGCTCGTCTCCTGCAAGAAACCA
NSD1 exon 235q353500178CCAGAAGGAGCGGGCAGCTTCACCTCATCAGGTCACACCACAGGCTGATGAGAAGATGCCAGTGTTG
FLT4 probe5q35629391CCTTGAACATCACGGAGGAGTCACACGTCATCGACACCGGTGACAGCCTGTCCATCTCCTG
TRIM52 probe5q35193ACCGATCCCAGAGAGAGGCTGTGAGTCTGGATCTGGGCGTTCGCACCCTGAGAGAGGGGGTCAAAGCTC
Control probeY118GTTTATTCTAACCTAGGCAAACGGCATGCTATCACAAGAAAGGTTTAAAGCTTTGATAAAATGGGGGAGATTT
Control probe5q31130ACATTGTCACTGCAAATCGACACCTATTAATGGGTCTCACCTCCCAACTGCTTCCCCCT
Control probe4q11136GCGTAAGAGCAAAAAGCGAAGGCGCAATCTGGACACTGGGAGATTCGGAGCGCAGGGAGTTTGAGAG
Control probe6p21154CTGAAACTCAGCACCGAGGCTCTGCTCCCCACTCTGAGAGTGATCTACCAGAGCAGGAAGA
Control probe3p22172GGCATCCAGATGGTGTGTGAGACGTTGACTGAGTGCTGGGACCACGACCCAGAGGCCCGTC
Control probe10q22220GCAGGCCACAGAGATGCTGGTTCACAATGCCCAGAACCTCATGCAGTCTGTGAAGGAGACT
Control probe16q24256CAGCATATTCAGGAGGCCTTACTACGTGTCCCACTTCCTCCCCGCCCTGCTCACACCTCGAGTG
Control probe16q22274GCCTCCGTTTCTGGAATCCAAGCAGAATTGCTCACATTTCCCAACTCCTCTCCTGGCCTCAGAAGAC
Control probe3p25310GAGCAAAGCCACTGAGGTATCTCTACAAAACCCACCAGAGTCTGGCACTGATGGTTGCATTTTGTTAATT
Control probe3q12328GAAGACGCTGTCCATTTTCACAGAACTCTGAAGGAGGCTTGTGACCAGCATGGTCCAGATCTCTACC
Control probe5q33382TTGGTATCCGGATGCCCCTGGAGAAATGGTGGTCCTCACCTGTGACACCCCTGAA
Control probe2p14409GTTGTTGACCTCCTGTACTGGAGAGACATTAAGAAGACTGGAGTGGTGTTTGGTGCCAGCCTATTCCTGC
Control probe1p36436CCTGCACAGATGGCGGCTATCAGGCCCTTCCGGTTTTCCTGCTCCTTCAGTATCTCCT
Control probe13q14463GGCCCTAGAGTGGGAGTCCTGATAACCCAGGCCTGTCTGACTACTTTGCCTTCTTTTGTAGCATATAGG