Table 2

SpliceView analysis of the donor splice junction of intron 2 of the MECP2 gene

Donor splice junction Exon sequence Intron sequence Score
IVS2+1CAAGTAAGT84
IVS2+5TAAGTAAGA81
IVS2+77AATGTATGT83
IVS+131CAGGTGTGC84
IVS+1 (mutant)CAAGTAAGA82