Table 1

Olignucleotides for amplification of IDS and IDS-2 sequences1-150

FragmentPrimer sequence (5′ to 3′)Amplicon (bp)
E1L: TGTTGCGCAGTCTTCATGGGTT
Exon 1E1R: GGAGAAGAGATGGCAGGGAG255
E2L: CAGTGTCAGTGCAGGTTACC
Exon 2E2R: TCAGTGCACGAAGCAGCACA233
E3L: CCTAAGAGATGGCAGACATG
Exon 3E3R: GAGAACCCAGACTCTGGACATG272
E4L: CAAGGGATATCTTCTAACCA
Exon 4E4R: GGTTCCTCTTCAGAAATGTC129
E5L: CTGAGTGACTAACACGTGAA
Exon 5E5R: TCACAGCTGTGCTGGATCAG356
E6L: CAGTGATAGAGCCACAAGCT
Exon 6E6R: ACCTACGACACTATGTCATC299
E7L: TGTATGCCTTGGCAATTTAA
Exon 7E7R: CATGTTTCACAGGAAAGTTC245
E8L: CAAGCTGTGGTATGATGATT
Exon 8E8R: CTAAAGGTGATCTTACTGTC280
E9L: GCAGGCTTTTATAATGTAAC
Exon 9E9R: CGACCAGCTCTAACTCCTCC595
IDS-22F: GCCTCGAACTCCTGATCTCA
IVS 77S: TGGCACAGGGTCTGACACAT
  • 1-150 Primers designed based on IDS exon/intron boundary sequences11 and IDS-2 sequence.13